Važno obaveštenje – Lekarski pregled

U nastavku se nalazi spisak plivača koji HITNO moraju kompletirati zdravstvenu dokumentaciju. Rok za kompletiranje je utorak 19.februar 2013.godine.

 1. Bajić Isidora                           nije donela ništa
 2. Bedić Andrej                          nije doneo ništa
 3. Bošnjak Emanuela                nema laboratorijski nalaz
 4. Bulatović Marko                    nema laboratorijski nalaz
 5. Burza Evelin                           nema laboratorijski nalaz
 6. Burza Melania                        nema laboratorijski nalaz
 7. Čajkaš Hana                           nema laboratorijski nalaz
 8. Čajkaš Petra                           nema laboratorijski nalaz
 9. Der Teodora                           nije donela ništa
 10. Horvat Laura                         nema upitnik
 11. Kaloserović Ivana                 nije donela ništa
 12. Kaloserović Jovan                 nije doneo ništa
 13. Kekenj Žanet                         nije donela ništa
 14. Lukač Silvester                     nema laboratorijski nalaz
 15. Mak Leona                            nije donela ništa
 16. Mavrak Jovana                     nije donela ništa
 17. Morača Aleksandar              nema upitnik
 18. Pinter Andrej                        nema upitnika
 19. Race Matija                           nije doneo ništa
 20. Radanović Nemanja            nije doneo ništa
 21. Romić Dušan                        nije doneo ništa
 22. Romić Iva                             nema laboratorijski nalaz
 23. Savić Novak                         nema upitnik
 24. Šipčić Luka                           nije doneo ništa
 25. Skenderović Tea                 nema boratorijski nalaz
 26. Slović Anja                            nema laboratorijski nalaz
 27. Šoštarec Marko                   ništa nije doneo
 28. Spasenić Marko                   nema laboratorijski nalaz
 29. Spasenić Uroš                      nema laboratorijski nalaz
 30. Stanković Aleksandar         nije doneo upitnik
 31. Veljović Jovana                    nema laboratorijski nalaz