Obaveštenje o polasku plivača na plivački miting u Hodmezevašarhelj (Mađarska)

Obaveštavamo plivače i roditelje o polasku na plivački miting u Hodmezevašarhelj, koji će se održati 2. i 3. februara 2013.godine, a u organizaciji Plivačkog kluba Segedin iz Segedin da putuje sledeći sastav ekipe:

Subota, 2. februar 2013. godine sa polaskom u 5,30 časova:

 1. Šehovac Mihajlo ( 100 l, 50 l, 100k )
 2. Hajagoš Adriel ( 100k, 50k, 50d )
 3. Kaloserović Jovan (100k, 50k, 100p, 50p)
 4. Tutić Veljko  (100k, 50k, 100p, 50p)
 5. Fermanović Borislav ( 100p, 50p )
 6. Repaš Luka ( 100k, 50d )
 7. Vajda Dario ( 50d, 100p )
 8. Lal Piere ( 100l, 50l, 100k )
 9. Savić Novak ( 50k, 50l, 50d, 100k, 100l )
 10. Skenderović Tea ( 50l, 100l, 100k )
 11. Kujundžić Iva ( 50l, 50d, 100k, 100d )
 12. Evetović Sara ( 50k, 100k )
 13. Čajkaš Petra ( 50p, 50d, 100p )
 14. Zubelić Anja ( 50p, 100k )
 15. Tohati Regina ( 50k, 100k )

Treneri: Jovanović Milan, Belić Nevena

Nedelja 3.februar 2013.godine, sa polaskom u 5,30 časova:

 1. Rašković Bojan ( 200l )
 2. Hunjadi Filip ( 200d )
 3. Barna Andrej ( 200k)
 4. Mamužić Darko ( 200l)
 5. Šoštarec Milica ( 200k)

Trener: Race Bojan

 

Svi polasci su sa platoa ispred željezničke stanice u Subotici. Troškovi prevoza su 900 dinara po takmičaru, dok je startnina 800 forinti.

Startninu i troškove prevoza uplatiti u kancelariji Kluba najkasnije do četvrtka.

Eventualne odjave prijaviti trenerima do srede do 12,00 časova. Ukoliko se zakasni sa odjavom, takmičar je dužan da predviđenu startninu uplati u kancelariju Kluba.