Spisak plivača za lekarski pregled

Redovan lekarski pregled plivača biće obavljen po sledećem rasporedu:

Dana 16. aprila (utorak) u 13,30 časova
 1. Baćić Milan
 2. Dulać Miloš
 3. Đeri Adam
 4. Zavišić Filip
 5. Imgrund Luka
 6. Kopilović Bojan
 7. Martić Bojan
 8. Šiša Ervin
 9. Race Tadej
 10. Bičkei Bata Zoltan
 11. Perović Uroš
 12. Borota Milan
 13. Škorić Nikola
 14. Savić Luka
 15. Baralić Strahinja
 16. Perčić Aleksa
 17. Priboj Leon
 18. Koltin Nikola
 19. Steinfeld David
 20. Kekenj Dominik
Dana 23.aprila u 13,30 časova:
 1. Bedić Andrej
 2. Lal Pier
 3. Repaš Luka
 4. Dulać Luka
 5. Farkaš Balaž
 6. Vukosavljević Mina
 7. Jegić Dušana
 8. Dorogi Jovana
 9. Ivković Luna
 10. Šafranj Ivona
 11. Kovačec Mia
 12. Radoja Teodora
 13. Bajić Isidora
Lekarski pregled će biti obavljen u Sportskoj ambulanti (aneks dečijeg dispanzera).
Prilikom dolaska na pregled plivači sa sobom treba da ponesu zdravstvenu knjižicu i
710 dinara ( troškovi pregleda koji se plaćaju na licu mesta).
Takođe je potrebno u kancelariju kluba dostave analize krvne slike
(ranije smo precizirali šta se od analiza  traži, isto možete videti na sajtu:
Za dodatne informacije molimo Vas da se obratite našoj kancelariji.