SERVISNA INFORMACIJA – visina članarine od marta 2017 i novi termini treninga

Obaveštavamo sve članove Kluba da je odlukom Upravnog odbora izvršena korekcija visine članarine za sve kategorije, počevši od 1.marta 2017. godine.

Takmičari, sportska škola plivanja (obuka tehnike) i rekreativno-zdravstveno plivanje (sve u velikom bazenu):

  • jedno dete 2000 dinara
  • dvoje dece iz iste porodice 3000 dinara
  • treće dete iz porodice je oslobođeno plaćanja članarine

Obuka neplivača (mali bazen):

  • jedno dete 3200 dinara
  • drugo dete iz iste porodice 1600 dinara

Posebno napominjemo da se članarina plaća svih 12 meseci godišnje i da je član Kluba oslobođen plaćanja članarine samo u slučaju bolesti celog meseca. Prilikom odsustva sa treninga u slučaju bolesti neophodno je priložiti lekarsku dokumentaciju (opravdanje).

NOVI TERMINI TRENINGA ZA REKREATIVNO-ZDRAVSTVENO PLIVANJE I OBUKU TEHNIKE:

Svaki radni dan na bazenu SRC “Prozivka”

  • I termin 8,00-9,00
  • II termin 9,00 – 10,00
  • III termin 10,00 – 11,00

Popodnevni termini ostaju isti:

  • I grupa 17,00 – 18,00
  • II grupa 18,00 – 19,00

Sa dodatne informacije možete se obratiti osoblju u kancelariji kluba ili na telefon 024 554 940.

Hvala vam na razumevanju!