Saopštenje za javnost PK SPARTAK Subotica – 18.11.2012.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SA VANREDNE SKUPŠTINE PK SPARTAK SUBOTICA

Na Vanrednoj skupštini Plivačkog kluba ‘’Spartak’’ koja je održana dana 18.11.2012. godine i u prisustvu člana Gradskog veća zaduženog za sport g-dina Nemanje Simovića, usaglašeni su termini koje će Plivački klub Spartak koristiti na bazenu Prozivka, jer je Gradska uprava našla način kako da obezbedi potrebna dva sata u popodnevnim terminima koji su neophodni za normalan i nesmetan ciklus rada sa najmlađim plivačima.

Pored toga, sa roditeljima dece – plivača je dogovoren i način komunikacije na relaciji roditelj – trener i roditelj – uprava kluba i mere koje će biti preduzete u cilju što bolje zdravstvene zaštite dece – plivača.

Ujedno se i zahvaljujemo Gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Modestom Dulićem i članu gradskog veća zaduženim za sport Nemanji Simoviću na razumevanju i rešavanju nastalih problema.

Nadamo se i ubuduće pravovremenoj komunikaciji kako bi se ovakvi nepotrebni nesporazumi izbegli.

Subotica, 18.11.2012. godine
Predsednik UO
PK SPARTAK

Pavle Kujundžić