Obaveštenje o roditeljskim sastancima

Obaveštavamo roditelje da će se roditeljski sastanci održati u prostorijama na bazenu u Dudovoj šumi, u utorak, 17. septembra po sledećem redosledu:

– 19,00 časova roditeljski sastanak predtakmičarske grupe /trener Nevena Belić/ Tema: Plan aktivnosti za narednu sezonu

– 19,30 časova roditeljski sastanak takmičarske grupe / trener Milan Jovanović/ Tema: Plan aktivnosti za narednu sezonu i dogovor za zimske pripreme.

Molimo roditelje ukoliko su sprečeni da dođu na sastanak da kontaktiraju trenere u vezi novih informacija o aktivnostima Kluba.