Spisak dece, članova PK Spartak, koja su pozvana na Kamp reprezentacije 2012

Spisak dece, članova PK Spartak, koja su pozvana na Kamp reprezentacije

1. KIKINDA, I termin (24. jul ‐ 30. jul. 2012)

00 godište, Spasenić Uroš
01 godište, Savić Novak
01 godište, Radanović Milan
01 godište, Birkaš Tamara

2. KIKINDA, II termin (31. jul ‐ 06. avgust 2012.) pripreme reprezentacije

99 godište, Mamužić Davor
00 godište, Hunjadi David