Saopštenje za javnost PK SPARTAK Subotica – 15.11.2012.

Kako bi se izbegle nedoumice u vezi sa novonastalom situacijom na Bazenu Prozivka i bazena Dudova šuma, dostavljamo javnosti na uvid originalna dokumenta u prepisci između PK Spartak s jedne strane, i Gradonačelnika i Predsednice skupštine grada Subotica, s druge strane.

Navedene molbe su predate nadležnim organima 02.10.2012. godine.

Napominjemo da je ovaj zahtev upućen sa namerom da se broj termina na bazenu Prozivka POVEĆA, kao i da se omogući nesmetan rad tokom zimskog perioda na bazenu u Dudovoj šumi.

Ključne reči:

  • molbe