Redovna godišnja skupština Plivačkog kluba “Spartak”

Obaveštavamo javnost, članove Kluba, sredstva javnog informisanja i ostale prijatelje Kluba da je Predsednik kluba, na redovnoj sednici Upravnog odbora Kluba održanoj 14.novembra 2013.godine, zakazao redovno godišnje zasedanje Skupštine Kluba, a u skladu sa članom 35. Statuta Plivačkog kluba “Spartak” Subotica.

Redovna godišnja skupština Plivačkog kluba “Spartak” Subotica održaće se 14.decembra 2013. godine, sa početkom u 11,00 časova u velikoj sali Nove opštine u Subotici.

Predlog dnevnog reda redovne godišnje skupštine Plivačkog kluba “Spartak”:

 1. Pozdravna reč Predsednika Skupštine i otvaranje rada Skupštine
 2. Izbor zapisničara i overivača zapisnika
 3. Izbor verifikacione komisije
 4. Izveštaj verifikacione komisije
 5. Usvajanje dnevnog reda
 6. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 7. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 8. Predlog i usvajanje izmena Statuta
 9. Izveštaj o finansijskom poslovanju Kluba u protekloj godini
 10. Izveštaj o radu Kluba u periodu od poslednje skupštine
 11. Dodela priznenje najuspešnijim plivačima
 12. Izveštaj  nadzornog odbora
 13. Izbor članova Upravnog odbora
 14. Plan rada Kluba i ciljevi u narednom periodu
 15. Razno

 

Molimo zainteresovane članove Kluba da, ukoliko imaju predlog za promenu ili dopunu dnevnog reda, isti dostave u pismenoj formi u kancelariju Kluba najkasnije u narednih 7 (sedam) dana. Nakon tog roka biće postavljen konačan dvevni red zasedanja Skupštine kluba.