Redovna godišnja skupština Plivačkog kluba Spartak

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je na sednici Upravnog odbora 12.novembra ove godine doneta odluka o sazivanju Redovne godišnje skupštine Plivačkog kluba Spartak.

Skupština će biti održana u Press sali hale sportova u Subotici, u četvrtak, 3.decembra sa početkom u 19,30 časova.

Kako se saziv Skupštine formira na delegatskom principu, molimo sve zainteresovane da pažljivo pročitaju Izvod iz Statuta, kao i poslovnik o radu Skupštine koji se nalaze u prilogu.

Prilozi:

  1. Poziv na godišnju skupštinu i dnevni red: REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA 2015
  2. Poslovnik o radu skupštine: Poslovnik2015
  3. Izmene Statuta usvojene na zasedanju skupštine 2014. godine: Izmene Statuta